In English
 
 

Tee hakemus

Vuoden 2022 Mazzano Romanon residenssihaku suomalaisille ja Suomessatyöskenteleville taiteilijoille, taidekäsityöläisille, kirjailijoille, runoilijoille ja kääntäjille on auki 8-30.4.2021.

Apply for 2022 Mazzano Romano residence periods for Finnish and in Finland working artists, artesans, writers, poets and traslators 8-30.2021.

Taiteilija-ateljeet / Artist residences

Vuonna 2022  ateljeepaikat suomalaisille ja Suomessa työskenteleville taiteilijoille ja taidekäsityöläisille ovat vanhassa ateljeessa (1. ateljee) tammi-kesäkuussa 2022 ja uudessa ateljeessa (2. ateljee) tammi-kesäkuussa ja marras-joulukuussa 2022, kummassakin 2 tai 4 peräkkäiseksi kuukaudeksi..

In 2022 the available periods for Finnish and in Finland working artists and artisans are in the old studio residence (1. studio) January-June 2022 and in the new studio residence (2. studio) January-June and November-December 2022, in both residences for 2 or 4 consecutive months.

Kirjailijakoti / Writer´s House

Vuonna 2022 kirjailijakotipaikat suomalaisille ja Suomessa työskenteleville kirjailijoille, kääntäjille ja käsikirjoittajille ovat  tammi-kesäkuussa ja joulukuussa 2022, 1 tai 2 peräkkäiseksi kuukaudeksi. 

In 2022 the available periods for Finnish and in Finland working writers, poets and translators in the Writers´s house are January-June and December 2022 for 1 month or 2 consecutive months.

Heinäkuu on varattu historian opettajalle ja muut 2022 ajat virolaisille ja Virossa työskenteleville kirjailijoille, kääntäjille ja käsikirjoittajille ja paikkojen haku on syksyllä 2022. 

Hakemuksen voi tehdä vain tämän internetsivun kautta.

Application only on this internet page.

Mazzano Romanon ateljee- ja kirjailijakoti-hakujärjestelmä

Application system for Mazzano Romano residences